Advocaat jeugdstrafrecht

Advocaat jeugdstrafrecht

Word uw kind verdacht van een strafbaar feit? Bent u als ouder, verzorger of voogd bezorgd wat uw kind allemaal te wachten staat en wilt u weten wat de rechten van uw kind zijn?

Wij kunnen ons voorstellen dat het voor u een erg vervelende en onzekere situatie is wanneer uw kind op het politiebureau wordt vastgehouden of wanneer uw kind is opgeroepen voor een onderhoud ten parkette (o.t.p.) of een dagvaarding heeft ontvangen voor een zitting van de kinderrechter. Of dat u zich zorgen maakt dat uw kind een strafblad krijgt.

Een advocaat die zich op het jeugdrecht en/of jeugdstrafrecht heeft toegelegd kan het beste antwoord geven op al uw vragen en uw kind bijstaan in zijn of haar verweer bij de kinderrechter.Neem contact met ons op.

Wat gebeurt er als ik word verdacht van een strafbaar feit?

Verdachte strafbaar feit – overtreding
Wanneer u wordt verdacht van een overtreding, dan krijgt u hoogstwaarschijnlijk een geldboete.

Verdachte strafbaar feit – misdrijf
Wanneer u verdacht wordt van het plegen van een misdrijf, dan kunt u worden aangehouden en ondervraagd worden door de politie. De Officier van Justitie kan daarna besluiten tot vervolging over te gaan en kan u daartoe een dagvaarding toezenden. Indien u van het plegen van een ernstig misdrijf wordt verdacht dan kunt u worden vastgehouden tot aan een eventuele uitspraak van een rechter.

Wanneer kan iemand worden vervolgd?

U kunt worden vervolgd indien er een redelijk vermoeden van schuld tegen u bestaat. De Officier van Justitie beslist of al dan niet vervolging wordt ingesteld. Indien de Officier van Justitie vervolging instelt dan brengt hij een dagvaarding uit. Heeft u een dagvaarding ontvangen, dan is het essentieel om zo spoedig mogelijk een advocaat in de arm te nemen.

Wanneer krijg ik een strafblad?

Een strafblad is een registratie van de wetsovertredingen waar iemand voor veroordeeld is. Een strafblad wordt aangemaakt na veroordeling door een strafrechter voor een overtreding of een misdrijf.

Pro deo advocaat

Vaak is het mogelijk om strafzaken op basis van pro deo te behandelen. Uw advocaat regelt dit voor u en bespreekt met u de mogelijkheden zodra hij uw zaak in behandeling neemt. Wij werken waar mogelijk altijd op pro deo basis.

 

Chat openen
Direct hulp nodig?