Advocaat diefstal

Advocaat diefstal

Diefstal en fraude zijn zogenaamde vermogensdelicten. Dit betekent dat met deze strafbare feiten altijd een aspect van eigendom, bezit of geld samengaat. Vermogensdelicten worden vaak als minder schokkend ervaren dan geweldsdelicten, maar ook op vermogensdelicten staan hoge (cel)straffen. Bij een verdenking kunt u de negatieve gevolgen zoveel mogelijk beperken door zo snel mogelijk een advocaat in te schakelen. Zo weet u wat u wel en niet kunt zeggen tijdens een verhoor en kan soms vervolging worden voorkomen.

 • Winkeldiefstal
 • Zakkenrollerij
 • Fietsendiefstal
 • Koperdiefstal

Naast de eenvoudige diefstal kennen we ook de zogenaamde gekwalificeerde diefstallen:

 • Diefstal van werkgever (en ontslag)
 • Gewapende overval
 • Inbraak / inklimming / insluiping / huisvredebreuk
 • Diefstal met geweldpleging, waarbij het veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel als extra verzwarende omstandigheid geldt
 • Diefstal bij rampen zoals brand, explosie, watersnood, schipbreuk, spoorwegongeval, oproer, muiterij of oorlogsnood (plunderen)
 • Diefstal van een ongrijpbaar goed zoals elektriciteit of virtuele goederen

Wat gebeurt er als ik word verdacht van een strafbaar feit?

Verdachte strafbaar feit – overtreding
Wanneer u wordt verdacht van een overtreding, dan krijgt u hoogstwaarschijnlijk een geldboete.

Verdachte strafbaar feit – misdrijf
Wanneer u verdacht wordt van het plegen van een misdrijf, dan kunt u worden aangehouden en ondervraagd worden door de politie. De Officier van Justitie kan daarna besluiten tot vervolging over te gaan en kan u daartoe een dagvaarding toezenden. Indien u van het plegen van een ernstig misdrijf wordt verdacht dan kunt u worden vastgehouden tot aan een eventuele uitspraak van een rechter.

Wanneer kan iemand worden vervolgd?

U kunt worden vervolgd indien er een redelijk vermoeden van schuld tegen u bestaat. De Officier van Justitie beslist of al dan niet vervolging wordt ingesteld. Indien de Officier van Justitie vervolging instelt dan brengt hij een dagvaarding uit. Heeft u een dagvaarding ontvangen, dan is het essentieel om zo spoedig mogelijk een advocaat in de arm te nemen.

Wanneer krijg ik een strafblad?

Een strafblad is een registratie van de wetsovertredingen waar iemand voor veroordeeld is. Een strafblad wordt aangemaakt na veroordeling door een strafrechter voor een overtreding of een misdrijf.

Pro deo advocaat

Vaak is het mogelijk om strafzaken op basis van pro deo te behandelen. Uw advocaat regelt dit voor u en bespreekt met u de mogelijkheden zodra hij uw zaak in behandeling neemt. Wij werken waar mogelijk altijd op pro deo basis.

Stel vrijblijvend uw vraag

Onze strafrechtadvocaten begeleiden u volledig bij uw strafzaak en gaan daarbij voor een zo goed mogelijke afloop van uw vervolging. U staat hierbij nooit alleen.

Stel vrijblijvend uw vraag; bel 088 629 00 78 (lokaal tarief). Of mail uw vraag

  Uw naam*

  Uw e-mailadres

  Telefoonnummer*

  Postcode*

  Huisnummer*

  Uw situatie of vraag*

  Chat openen
  Direct hulp nodig?