Advocaat geweldsdelicten – mishandeling

Advocaat geweldsdelicten – mishandeling

Gewelds- en levensdelicten zijn ernstige strafbare feiten die door het OM en de strafrechter zwaar bestraft kunnen worden. Een veroordeling blijft u uw hele leven achtervolgen. Een strafrechtadvocaat is er voor u om de gevolgen van een strafzaak voor u zoveel mogelijk te beperken. Onze advocaten strafrecht zijn ervaren met bijstand aan verdachten van geweldsmisdrijven en kunnen u daarom uitstekend bijstaand staan bij uw verweer, ook pro deo.

Wij behandelen onder meer de volgende soorten zaken:

 • Bedreiging
 • Mishandeling
 • Mishandeling met de dood tot gevolg
 • Huiselijk geweld
 • Stalking / belaging
 • Vernieling
 • Openlijke geweldpleging
 • Gewapende overval
 • Dood door schuld / doodslag / moord
 • Euthanasie door onbevoegde
 • Aanzetten tot zelfmoord
 • Dierenmishandeling

Wat gebeurt er als ik word verdacht van een strafbaar feit?

Verdachte strafbaar feit – overtreding
Wanneer u wordt verdacht van een overtreding, dan krijgt u hoogstwaarschijnlijk een geldboete.

Verdachte strafbaar feit – misdrijf
Wanneer u verdacht wordt van het plegen van een misdrijf, dan kunt u worden aangehouden en ondervraagd worden door de politie. De Officier van Justitie kan daarna besluiten tot vervolging over te gaan en kan u daartoe een dagvaarding toezenden. Indien u van het plegen van een ernstig misdrijf wordt verdacht dan kunt u worden vastgehouden tot aan een eventuele uitspraak van een rechter.

Wanneer kan iemand worden vervolgd?

U kunt worden vervolgd indien er een redelijk vermoeden van schuld tegen u bestaat. De Officier van Justitie beslist of al dan niet vervolging wordt ingesteld. Indien de Officier van Justitie vervolging instelt dan brengt hij een dagvaarding uit. Heeft u een dagvaarding ontvangen, dan is het essentieel om zo spoedig mogelijk een advocaat in de arm te nemen.

Wanneer krijg ik een strafblad?

Een strafblad is een registratie van de wetsovertredingen waar iemand voor veroordeeld is. Een strafblad wordt aangemaakt na veroordeling door een strafrechter voor een overtreding of een misdrijf.

Pro deo advocaat

Vaak is het mogelijk om strafzaken op basis van pro deo te behandelen. Uw advocaat regelt dit voor u en bespreekt met u de mogelijkheden zodra hij uw zaak in behandeling neemt. Wij werken waar mogelijk altijd op pro deo basis.

Stel vrijblijvend uw vraag

Onze strafrechtadvocaten begeleiden u volledig bij uw strafzaak en gaan daarbij voor een zo goed mogelijke afloop van uw vervolging. U staat hierbij nooit alleen.

Stel vrijblijvend uw vraag; bel 088 629 00 78 (lokaal tarief). Of mail uw vraag

  Uw naam*

  Uw e-mailadres

  Telefoonnummer*

  Postcode*

  Huisnummer*

  Uw situatie of vraag*

  Chat openen
  Direct hulp nodig?