Advocaat fraude

Advocaat fraude

Fraude is – net als oplichting – een vorm van bedrog. Bij fraude worden zaken anders voorgesteld dan ze zijn, door op papier of digitaal een onjuiste weergave te geven van de werkelijkheid. Oplichting is een breder begrip en kan op meer manieren plaatsvinden dan alleen op papier of digitaal. Als u wordt verdacht van het plegen van fraude kunt u worden aangehouden en worden verhoord. Een advocaat strafrecht kan u voorzien van juridische bijstand en u bijstaan als het komt tot een strafzaak.

Oplichting is een breder begrip en kan op meer manieren plaatsvinden dan alleen op papier of digitaal. Als u wordt verdacht van het plegen van fraude kunt u worden aangehouden en worden verhoord. Een advocaat strafrecht kan u voorzien van juridische bijstand en u bijstaan als het komt tot een strafzaak.

Onze advocaten strafrecht hebben veel ervaring met de behandeling van deze vormen van fraude:

 • Uitkeringsfraude / Bijstandsfraude
 • Ontslag wegens fraude
 • Belastingfraude / BTW fraude
 • Faillissementsfraude
 • Jaarrekeningfraude
 • Flessentrekkerij (zwarttanken en eetpiraterij)
 • Oplichting
 • Computer en Internetfraude (cybercrime)
 • Valsheid in geschrifte
 • Pinpasfraude / Creditcardfraude
 • Hypotheekfraude / Kredietfraude / Bankfraude
 • Diplomafraude / Examenfraude
 • Elektriciteitsfraude
 • Verzekeringsfraude
 • Kasfraude / kassafraude
 • Identiteitsfraude en identiteitsdiefstal
 • Pgb fraude

Wat gebeurt er als ik word verdacht van een strafbaar feit?

Verdachte strafbaar feit – overtreding
Wanneer u wordt verdacht van een overtreding, dan krijgt u hoogstwaarschijnlijk een geldboete.

Verdachte strafbaar feit – misdrijf
Wanneer u verdacht wordt van het plegen van een misdrijf, dan kunt u worden aangehouden en ondervraagd worden door de politie. De Officier van Justitie kan daarna besluiten tot vervolging over te gaan en kan u daartoe een dagvaarding toezenden. Indien u van het plegen van een ernstig misdrijf wordt verdacht dan kunt u worden vastgehouden tot aan een eventuele uitspraak van een rechter.

Wanneer kan iemand worden vervolgd?

U kunt worden vervolgd indien er een redelijk vermoeden van schuld tegen u bestaat. De Officier van Justitie beslist of al dan niet vervolging wordt ingesteld. Indien de Officier van Justitie vervolging instelt dan brengt hij een dagvaarding uit. Heeft u een dagvaarding ontvangen, dan is het essentieel om zo spoedig mogelijk een advocaat in de arm te nemen.

Wanneer krijg ik een strafblad?

Een strafblad is een registratie van de wetsovertredingen waar iemand voor veroordeeld is. Een strafblad wordt aangemaakt na veroordeling door een strafrechter voor een overtreding of een misdrijf.

Pro deo advocaat

Vaak is het mogelijk om strafzaken op basis van pro deo te behandelen. Uw advocaat regelt dit voor u en bespreekt met u de mogelijkheden zodra hij uw zaak in behandeling neemt. Wij werken waar mogelijk altijd op pro deo basis.

Stel vrijblijvend uw vraag

Onze strafrechtadvocaten begeleiden u volledig bij uw strafzaak en gaan daarbij voor een zo goed mogelijke afloop van uw vervolging. U staat hierbij nooit alleen.

Stel vrijblijvend uw vraag; bel 088 629 00 78 (lokaal tarief). Of mail uw vraag

  Uw naam*

  Uw e-mailadres

  Telefoonnummer*

  Postcode*

  Huisnummer*

  Uw situatie of vraag*

  Chat openen
  Direct hulp nodig?